gallery/icons8-bill-80
gallery/icons8-accounting-80
gallery/icons8-cashbook-80
gallery/icons8-profit-80

חשבונאות ופיננסים M&G

התמחויות במגוון נושאים

  • עריכה וביקורת דוחות כספיים שנתיים ותקופתיים בהתאם לתקני IFRS ותקינה ישראלית.
  • עריכה וביקורת לחברות פרטיות, ציבוריות ועמותות לרבות תכנון ביקורת ועריכת הביקורת.
  • ביקורות חברות משפחתיות, חברות ארנק , קרנות נאמנות, שותפויות מוגבלות בכל היבטי המס.
  • הפקת דוחות חודשיים רבעוניים ושנתיים, הכנת תיק לביקורת.

שירותים מיוחדים

01

02

שכיר? כנראה שמגיע לך החזר מס הכנסה!

בדיקה פשוטה תגלה אם גם לך מגיע החזר מס.

המשרד מציע מגוון רחב של שירותים בתחום החיוני של ראיית חשבון

דו"ח שנתי

הנהלת חשבונות

ביקורת

הצהרת הון

gallery/a8f0124a76dd6b2fb6400d0767552746
gallery/c0410fc2994572da88713064b6f470ab